Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier

Gebruik onderstaand formulier indien u wenst in te schrijven:

Naam en voornaam*

Straat en nr.*

Postcode*

Gemeente/ Stad*

E-mail*

GSM/telefoon*

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)*

Mutualiteit (sportvoordeel)*

Welk kamp wilt u volgen*

De week waarvoor u zich wenst in te schrijven*

Noteer hier u bijkomende wensen of bemerkingen

Door dit formulier in te vullen bewijst  u dat de deelnemer:

  • voldoende kan zwemmen (minimum 50 meter)
  • voor optimist zeilen:niet groter is dan 1.65 m.


Gaat u akkoord:


  1. Dat in geval van overmacht  het sportkamp niet kan doorgaan er een evenwaardig alternatief wordt aangeboden door de organisatie van het sportkamp.
  2. Surf and sail kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens de periode van het  sportkamp waarvoor ingeschreven werd.Uiteraard wordt alles in het werk gesteld door  de begeleiding om alles veilig te laten verlopen. Door inschrijving  van u zoon /dochter gaat u hiermee akkoord.